Webdesign by
Waarheid Welzijn en Gezond Amy Cuddy Water Zout Suiker Eckhart Tolle Gedachten Darmen Kanker Natuur en Voeding Universum Contact

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

Emmen

   Sociaal Cultureel Welzijn

De Cluft

Welzijn en Gezond

Universele Waarheid

Universele Waarheid

Het ware gezicht van de Farmaceutische industrie

Dr. John Virapen
Bekentenissen van een ex-topman farmaceutische industrie
Bijwerkingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn…
                                         
Lees verder >>>


Knagend geweten:
mensen uit de farmaceutische industrie doen
boekje open

De Ware Wereld … Lees verder >>>

Chemische industrie houdt een rapport over verband met kanker achter

Een cruciaal rapport over de gevaren van formaldehyde – die terug te vinden zijn in bouwmaterialen, zoals multiplex en schuimisolatie – werd achtergehouden door de chemische industrie. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft onderzoeksrapporten, die de chemische stof in verband brengen met leukemie en andere vormen van kanker, uitgesteld.

Top EPA-functionarissen weigerden de onderzoeksresultaten te bestuderen, en daardoor werden ze niet vrijgegeven voor het publiek. Dit alles gebeurde na het intensief lobbyen door een representatieve groep binnen de industrie, de American Chemistry Council (ACC). Hoewel formaldehyde al in het verleden in verband werd gebracht met verschillende typen kanker, maakte de ACC zich vooral zorgen over het meest recente bewijs dat het leukemie (bloedkanker) kan veroorzaken.

Reuters, het persbureau dat het achterhouden van de publicatie ontdekte, vermoedt dat er ook rechtstreeks druk werd uitgeoefend door het industrievriendelijke Witte Huis, dat eerder een EPA-rapport over de verontreiniging van publieke watervoorzieningen, door chemicaliën die worden gebruikt bij de productie van teflon en brandwerende middelen, bekritiseerde. De EPA verhinderde ook toen het verspreiden van het rapport, nadat een medewerker van het Witte Huis zei dat het ‘een public relations-nachtmerrie’ zou worden.

EPA werkt al acht jaar aan de laatste rapportage, omdat de National Academy of Sciences (NAS) veel kritiek had op het onderzoek. Volgens de NAS was er geen ‘duidelijk verband’ tussen formaldehyde en leukemie, hoewel ze accepteerde dat de stof neus- en keelkanker kan veroorzaken. Toen EPA afgelopen januari een conceptversie van het rapport presenteerde, zei de ACC dat de verbinding met leukemie ‘wetenschappelijk niet verdedigbaar’ was.

Bron: Reuters, 24 mei 2018


Tros radar over de farmaceutische industrie met hun artsen en ziekenhuizen. Als je ziek bent verwacht je dat ze je beter maken maar aan gezonde mensen verdienen deze instanties geen geld. Wil je echt geld verdienen dan houdt je zieke mensen zo lang mogelijk ziek en afhankelijk van jou medicijnen. Zo goed als alle chronische ziekten zijn te genezen maar volgens deze industrie ongeneesbaar. In deze film leer je waarom!


Medicijnen genezen niet!!!

https://www.bol.com/nl/p/dodelijke-medicijnen-en-georganiseerde-misdaad/9200000046075523/?Referrer=ADVNLPPcefc1f00cdbf929700a83e4435000029800&utm_source=29800&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl

Professor Dr. Peter Gøtzsche


Gøtzsche grote kritiek op de farmaceutische industrie komt goed tot uiting in het boek hij in 2015 publiceert: Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Achter de schermen van de farmaceutische industrie. Gøtzsche beschuldigt in dit boek de Big Pharma van misdadige praktijken. We slikken volgens Gøtzsche zoveel medicijnen omdat de fabrikanten ons voorliegen, met een dodelijke afloop tot gevolg. Gøtzsche stelt dat medicijnen na kanker en hart-en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Het boek deed veel stof opwaaien in de medische wereld


Peter Gøtzsche schrijft meer kritische publicaties over de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie. Zo schrijft hij in 2012 een boek over leugens en controverse rond mammografie: Mammography Screening: Truth, Lies and Controversy. De straling waar vrouwen tijdens een mammografie aan worden blootgesteld zal volgens Gøtzsche juist tot meer borstkanker leiden. In 2013 wordt zijn boek ‘Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning’ gepubliceerd. Gøtzsche betoogt in dit boek dat de psychiatrie in een diepe crisis is beland. Psychiaters schrijven massaal medicijnen voor die vaak bijwerkingen en sterfte tot gevolg hebben en niet bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van patiënten.


Veel slikken

uit instituut

In de loop van 2018 ontstond er bij Cochrane in Kopenhagen een conflict omdat Gøtzsche de effectiviteit van het HPV-vaccin in twijfel trok en zware kritiek had op het Cochrane-instituut dat in een review schreef niets negatiefs te hebben gevonden. Gøtzsche is hierop weggestuurd, en met hem vertrokken nog vier bestuursleden.


Volgens de Deense onderzoeker en hoogleraar Peter Gøtzsche verdoezelen farmaceuten onderzoeksresultaten, wordt er gezwegen over bijwerkingen, worden artsen omgekocht en worden er leugenachtige advertenties geplaatst. Gøtzsche, die zelf jaren in de farmaceutische industrie werkzaam was, probeert deze praktijken bloot te leggen.


‘De hele gezondheidszorg is corrupt. Het geld van de industrie zit overal. Ze kopen iedereen om die in de weg staat. Niet alleen artsen, maar ook patiëntenorganisaties, autoriteiten, zelfs ministers van gezondheid.’

Peter Gøtzsche (de Volkskrant, 18 november 2015


Gøtzsche (1949) voltooit in 1974 zijn studies biologie en scheikunde maar vindt het moeilijk hier een baan in te vinden. Hij kiest daarom voor de farmaceutische industrie en wordt artsenbezoeker en productmanager bij het Zweedse bedrijf Astra. Hij specialiseert zich vervolgens in interne geneeskunde en voltooit in 1984 zijn opleiding tot arts. Van 1984 tot 1995 is hij werkzaam als arts in diverse ziekenhuizen in Kopenhagen


Het werk in de farmaceutische industrie begint Gøtzsche steeds meer tegen te staan. Hij laat zich kritisch uit over de farmaceutische industrie, die volgens hem alleen uit is op winst en niet op de genezing van mensen. In 1993 is hij betrokken bij de oprichting van het netwerk Cochrane Collaboration, een wereldwijde groep van onafhankelijke onderzoekers, die voortdurend medische bewijsvoering tegen het licht houdt. In hetzelfde jaar richt hij het Nordic Cochrane Centre op


Gøtzsche is van mening dat farmaceutische bedrijven trucs gebruiken om de onderzoeksresultaten van medicijnen fraaier voor te stellen. Volgens Gøtzsche kan de uitkomst hiervan op de wereldmarkt miljarden euro’s verschil maken. In 2010 wordt hij hoogleraar klinisch onderzoek aan de universiteit van Kopenhagen en wordt in 2017 gekozen voor het Cochrane Governing Board.


 Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad
medicijnen na kanker en hart-en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak

Gøtzsche grote kritiek op de farmaceutische industrie komt goed tot uiting in zijn boek:

 De farmaceutische industrie heeft meer doden op haar geweten dan de maffia.

Met steun van de farmaceutische industrie wordt in de geestelijke gezondheidszorg de mythe verspreid dat vrijwel alle psychiatrische ziekten met medicijnen te behandelen zouden zijn. De waarheid is dat de meeste psychofarmaca patiënten meer kwaad dan goed doen en dat het overmatig gebruik ervan leidt tot een alarmerend aantal sterfgevallen. De Deense arts en hoogleraar klinisch onderzoek Peter Gøtzsche onderbouwt zijn betoog met een grote hoeveelheid onafhankelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden, tot frustratie van zijn tegenstanders die er maar niet in slagen hem inhoudelijk van repliek te dienen.

Gøtzsche baarde eerder opzien met Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad, waarvoor hij de British Medical Association's Annual Book Award kreeg.

'De psychiatrie is in een diepe crisis beland. Kinderen plegen zelfmoord door ondeugdelijke geneesmiddelen. Psychiaters schrijven massaal psychofarmaca voor die vaak meer bijwerkingen en sterfte tot gevolg hebben dan dat ze bijdragen aan een beter leven van de patiënten. Volgens Peter Gøtzsche overlijden in Europa en de VS jaarlijks circa 500.000 patiënten door het gebruik van psychofarmaca. Daar komt bij dat fabrikanten en onderzoekers op grote schaal fraude plegen, terwijl veel psychiaters ontkennen dat er problemen in hun vakgebied zijn.

Hopelijk zal de kritiek van Gøtzsche ook in Nederland en België bijdragen aan het openbreken van de discussie over de zin en onzin van psychofarmaca.'
- Dick Bijl, arts en epidemioloog Lees ook >>>


Big Pharma heeft de prijsbepaling van nieuwe medicijnen stevig in handen. De productiekosten zijn geheim en alle pogingen van academische ziekenhuizen en apothekers om medicijnen goedkoper te maken worden met succes tegengehouden door de industrie. VPRO Tegenlicht volgt vijf professionals die dit niet meer accepteren en vanuit hun persoonlijke betrokkenheid in actie komen en met nieuwe modellen experimenteren. Deze gedreven pioniers willen medicijnen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken en laten zien dat dit kan.
Lees verder >>>  https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/peperdure-pillen.html

Big Pharma heeft de prijsbepaling van nieuwe medicijnen stevig in handen.

http://www.deadlymedicines.dk/

Dit fragment uit "Tijd voor Max" van 30 november beschrijft de praktijken die in het boek "Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid" uitvoerig uit de doeken worden gedaan en later door professor / Hoogleraar Peter Gøtzsche bevestigd werden. zie hier uitzending van 24 nov in Brandpunt van de NPO http://bit.ly/medicijnmaffia /

De Medicijn Maffia | Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad

https://youtu.be/DPWy9RWpOZE

Samenvatting

Auteur: Peter C. Gotzsche

Uitgever: Lemniscaat, Uitgeverij

Nederlands

Lemniscaat, Uitgeverij

november 2015

Achter de schermen van de farmaceutische industrie
Winnaar British Medical Association's Annual Book Award


Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquête over de overheid die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd aan de farmaceutische industrie.

In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie 'met de benen op tafel' met vertegenwoordigers van de industrie. Ministers tekenen contracten waarin zij beloven de afspraken over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen geheim te houden.

De Deense arts en onderzoeker Peter Gøtzsche, die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat zien dat deze industrie niet alleen patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt met frauduleuze praktijken. 'Er is veel moed voor nodig om klokkenluider te worden', aldus Gøtzsche.

Met een voorwoord van Bert Keizer *

Het boek van Peter Gøtzsche is bekroond met de British Medical Association's Book Award. Bert Keizer heeft het voorwoord bij de Nederlandse vertaling geschreven. Hij zegt: 'Niemand heeft het probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel heeft gelegd als de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche.

De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal. De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeks-resultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters.

Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie.'

'Verplichte lectuur voor studenten geneeskunde en aankomende artsen. De veiligheid van de patiënten behoort belangrijker te zijn dan winst.' - Juryrapport British Medical Association.


Dodelijke medicijnen

* Bert Keizer >>>

Bert Keizer is specialist ouderengeneeskunde en filosoof. Recent maakte hij de overstap naar de Levenseindekliniek. Hij schrijft maandelijks voor Medisch Contact. Ook is hij columnist bij TrouwHet boek "Dodelijke medicijnen" van Peter Gøtzsche is bekroond met de British Medical Association's Book Award

Internist Gøtzsche:
‘Medicijnen zijn de derde doodsoorzaak’
Hoogleraar doet wederom harde aanval op farmaceutische industrie

Dr. Dick Bijl.
beeld Sjaak Verboom


Zijn kritische houding ten opzichte van de farmaceutische industrie kostte dr. Dick Bijl zijn functie als hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. Hij zet zijn strijd voort als zelfstandig publicist en voorzitter van de International Society of Drug Bulletins. „Het is toch te gek dat jaar na jaar middelen worden verstrekt of toegelaten die meer kwaad dan goed doen.”

Meer dan tien jaar was Dick Bijl als hoofdredacteur het gezicht van het Geneesmiddelenbulletin. Het blad werd in 1967 door de overheid opgericht. Doelstelling was het onpartijdig informeren van artsen, apothekers en patiënten over de werking van …
Lees verder >>>

Dr.  Dick Bijl  eenzame strijder tegen de farma-maffia


Verkering met Jezelf in gesprek met Dick Bijl

Gepubliceerd op 2 mei 2019

Verkering met Jezelf is in gesprek met Dick Bijl. Als oud-huisarts en medicijndeskundige vertelt hij over het gebruik, het misbruik, de zin en onzin van Ritalin. Op 20 mei gaan Dick Bijl, Meta Herman de Groot en Eleonora van IJssel in gesprek met het publiek over Ritalin en alles wat je daarover moet weten. Meld je aan via www.verkeringmetjezelf.nl


https://www.youtube.com/watch?v=56ABS0lBKtw&t=55s