Webdesign by
Waarheid Welzijn en Gezond Amy Cuddy Water Zout Suiker Eckhart Tolle Gedachten Darmen Kanker Natuur en Voeding Universum Contact

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

Emmen

   Sociaal Cultureel Welzijn

De Cluft

Welzijn en Gezond

Universele Waarheid

Universele Waarheid

De griepprik: wetenschappelijk falen en belangenverstrengeling

Door Dick Bijl
Gepubliceerd20 februari 2019

Niet-deskundige politici, artsen met belangenverstrengelingen en een falend overheidsbeleid domineren de discussie over influenzavaccinatie. Het is verontrustend hoezeer de adviezen van de huidige deskundigen en politici getuigen van een groot gebrek aan wetenschappelijk en helder denkvermogen. Er zijn immers nog steeds geen wetenschappelijke bewijzen voor de werkzaamheid van de griepprik     

Lees verder >>>


De griepprik: dat kan beter

Door Ted van Essen
Gepubliceerd20 februari 2019

Na de publicatie van de NHG-Standaard Influenza en influenzavaccinatie in 1993 steeg de vaccinatiegraad onder risicopatiënten tot 77%. Inmiddels is de vaccinatiegraad gezakt naar 50%. Oorzaken lijken de aanhoudende discussie over de effectiviteit van het vaccin en de achterblijvende innovatie van het vaccinatieprogramma. Elders zijn er talloze innovaties in de griepvaccinatie geweest, die aan Nederland zijn voorbijgegaan. We zullen het programma moeten aanpassen            

Griepprik: dat kan beter Lees verder >>>

Discussie over belangenverstrengeling niet naar de rechter

In de artsenwereld is het al jaren bekend dat belangenverstrengeling bij onderzoekers de toepassing van wetenschap in de praktijk van alledag kan beïnvloeden. De gevolgen daarvan kunnen overdiagnostiek, overbehandeling en nodeloze bijwerkingen zijn. Dit in principe beheersbare fenomeen kan een van de aanjagers zijn van de almaar stijgende productie en kosten van de gezondheidszorg.             

 Lees verder >>>

Het ware gezicht van de Farmaceutische industrie

Dr. John Virapen
Bekentenissen van een ex-topman farmaceutische industrie
Bijwerkingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn…
                                         
Lees verder >>>


Knagend geweten:
mensen uit de farmaceutische industrie doen
boekje open

De Ware Wereld … Lees verder >>>

Chemische industrie houdt een rapport over verband met kanker achter

Een cruciaal rapport over de gevaren van formaldehyde – die terug te vinden zijn in bouwmaterialen, zoals multiplex en schuimisolatie – werd achtergehouden door de chemische industrie. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft onderzoeksrapporten, die de chemische stof in verband brengen met leukemie en andere vormen van kanker, uitgesteld.

Top EPA-functionarissen weigerden de onderzoeksresultaten te bestuderen, en daardoor werden ze niet vrijgegeven voor het publiek. Dit alles gebeurde na het intensief lobbyen door een representatieve groep binnen de industrie, de American Chemistry Council (ACC). Hoewel formaldehyde al in het verleden in verband werd gebracht met verschillende typen kanker, maakte de ACC zich vooral zorgen over het meest recente bewijs dat het leukemie (bloedkanker) kan veroorzaken.

Reuters, het persbureau dat het achterhouden van de publicatie ontdekte, vermoedt dat er ook rechtstreeks druk werd uitgeoefend door het industrievriendelijke Witte Huis, dat eerder een EPA-rapport over de verontreiniging van publieke watervoorzieningen, door chemicaliën die worden gebruikt bij de productie van teflon en brandwerende middelen, bekritiseerde. De EPA verhinderde ook toen het verspreiden van het rapport, nadat een medewerker van het Witte Huis zei dat het ‘een public relations-nachtmerrie’ zou worden.

EPA werkt al acht jaar aan de laatste rapportage, omdat de National Academy of Sciences (NAS) veel kritiek had op het onderzoek. Volgens de NAS was er geen ‘duidelijk verband’ tussen formaldehyde en leukemie, hoewel ze accepteerde dat de stof neus- en keelkanker kan veroorzaken. Toen EPA afgelopen januari een conceptversie van het rapport presenteerde, zei de ACC dat de verbinding met leukemie ‘wetenschappelijk niet verdedigbaar’ was.

Bron: Reuters, 24 mei 2018


Tros radar over de farmaceutische industrie met hun artsen en ziekenhuizen. Als je ziek bent verwacht je dat ze je beter maken maar aan gezonde mensen verdienen deze instanties geen geld. Wil je echt geld verdienen dan houdt je zieke mensen zo lang mogelijk ziek en afhankelijk van jou medicijnen. Zo goed als alle chronische ziekten zijn te genezen maar volgens deze industrie ongeneesbaar. In deze film leer je waarom!


Medicijnen genezen niet!!!

https://www.bol.com/nl/p/dodelijke-medicijnen-en-georganiseerde-misdaad/9200000046075523/?Referrer=ADVNLPPcefc1f00cdbf929700a83e4435000029800&utm_source=29800&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl

Dit fragment uit "Tijd voor Max" van 30 november beschrijft de praktijken die in het boek "Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid" uitvoerig uit de doeken worden gedaan en later door professor / Hoogleraar Peter Gøtzsche bevestigd werden. zie hier uitzending van 24 nov in Brandpunt van de NPO http://bit.ly/medicijnmaffia /

De Medicijn Maffia | Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad

https://youtu.be/DPWy9RWpOZE

Samenvatting

Auteur: Peter C. Gotzsche

Uitgever: Lemniscaat, Uitgeverij

Nederlands

Lemniscaat, Uitgeverij

november 2015

Achter de schermen van de farmaceutische industrie
Winnaar British Medical Association's Annual Book Award


Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquête over de overheid die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd aan de farmaceutische industrie.

In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie 'met de benen op tafel' met vertegenwoordigers van de industrie. Ministers tekenen contracten waarin zij beloven de afspraken over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen geheim te houden.

De Deense arts en onderzoeker Peter Gøtzsche, die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat zien dat deze industrie niet alleen patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt met frauduleuze praktijken. 'Er is veel moed voor nodig om klokkenluider te worden', aldus Gøtzsche.

Met een voorwoord van Bert Keizer *

Het boek van Peter Gøtzsche is bekroond met de British Medical Association's Book Award. Bert Keizer heeft het voorwoord bij de Nederlandse vertaling geschreven. Hij zegt: 'Niemand heeft het probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel heeft gelegd als de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche.

De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal. De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeks-resultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters.

Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie.'

'Verplichte lectuur voor studenten geneeskunde en aankomende artsen. De veiligheid van de patiënten behoort belangrijker te zijn dan winst.' - Juryrapport British Medical Association.


Dodelijke medicijnen

Lees verder >>>

https://www.lindau-nobel.org/academia-and-pharmaceutical-industry-strange-bedfellows/