Webdesign by
Waarheid Welzijn en Gezond Amy Cuddy Water Zout Suiker Eckhart Tolle Gedachten Darmen Kanker Natuur en Voeding Universum Contact

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

Emmen

   Sociaal Cultureel Welzijn

De Cluft

Welzijn en Gezond

Universele Waarheid

Universele Waarheid

Waarheid is de stem van de natuur en van de tijd
Waarheid is de verontrustende raadgever in ons
Niets is ervan verstoken, ze komt van de sterren,
De gouden zon, en elke bries die waait . . .
– W. Thompson Bacon, Thoughts in Solitude

Lees verder >>>Wat is waarheid?
[‘What is truth?’, Lucifer, CW 9:30-42]

De onsterfelijke zon van de schone waarheid is
Soms verscholen achter de wolken; niet dat haar licht
Zelf gebreken vertoont, maar het is verduisterd
Door mijn zwakke vooroordeel, mijn onvolmaakte geloof
En de duizend oorzaken
Die de groei van goedheid belemmeren . . .

– Hannah More, Daniel: A Sacred Drama, deel 2, 98-103

Hannah More (2 February 1745 – 7 September 1833) was an English religious writer and philanthropist, remembered as a poet and playwright in the circle of Johnson, Reynolds and Garrick, as a writer on moral and religious subjects, and as a practical philanthropist


Bestaat er zoiets als
een absolute waarheid / universele waarheid?

Bestaat er zoiets als
een absolute waarheid / universele waarheid?
… Bovendien betekent ‘absoluut’ dat iets tijdloos is, noodzakelijk, onveranderlijk en vooral niet onderhevig aan (natuur-)wetten. Iets dat absoluut is, valt met niets samen — het heeft dus geen voorafgaande oorzaak, maar is de oorzaak van zichzelf. Dit is de betekenis van het woord ‘absoluut’. Zoiets is voor ons mensen simpelweg niet mogelijk. We zijn altijd belichaamd en derhalve verbonden met een geschiedenis en een gemeenschap en bovendien zijn we veranderlijk, vergankelijk en sterfelijk.

Als ik dus zeg dat we niet beschikken over waarheid, dan is dit gebaseerd op onder andere bovenstaande beschouwingen. En dan nog over mijn uitspraak: “Als filosoof denk ik namelijk niet dat waarheid iets is dat wij als de begrensde en eindige mensen die we zijn ooit kunnen claimen.” Deze uitspraak is géén waarheidsclaim. Het is een uitspraak die gebaseerd is op inzicht, ervaring en op hetgeen ik nu weet. Het is dus een voorlopig weten, want wat ik nu weet, kan altijd weer veranderen door nieuwe inzichten en ervaringen.

Mijn weten is nooit absoluut. Wat ik nu weet omtrent de absolute waarheid is dat ik de ‘zwarte zwaan’, die bewijst dat een mens kan beschikken over absolute waarheid, nog niet heb waargenomen. En voor zover ik weet heeft nog nooit iemand — ook geen enkele wetenschapper — deze waarneming gemaakt.

Absolute waarheid - Een onbuigzame werkelijkheid
De "absolute waarheid" kan gedefinieerd worden als "de onbuigzame werkelijkheid"; het zijn de vaststaande en onveranderlijke feiten van de werkelijkheid. Het is bijvoorbeeld een vaststaand en onveranderlijk feit dat er met absolute zekerheid geen vierkante cirkels bestaan en dat er met absolute zekerheid geen ronde vierkanten bestaan.

Absolute waarheid tegenover relativisme
Hoewel absolute waarheid een logische noodzakelijkheid is, zijn er enkele levensbeschouwingen (het atheïstisch humanisme, bijvoorbeeld) die tegen het bestaan van een absolute waarheid argumenteren. De humanistische buitensluiting van God vereist een moreel relativisme. Humanist John Dewey (1859-1952), medeauteur en ondertekenaar van het "Humanist Manifesto 1" (1933), zei: "Er is geen God en er is geen ziel. Er bestaat daarom geen behoefte aan de rekwisieten van de traditionele godsdienst. Wanneer we zo godsdienstige dogma's en leer uitsluiten, dan is ook de onveranderlijke waarheid dood en begraven. Er is geen ruimte voor een starre, natuurlijke wet of morele absolute waarden." Humanisten geloven dat iedereen moet doen wat hij of zij zelf juist vindt.

Absolute waarheid - Een logische noodzakelijkheid
Je kunt op een logische manier niet argumenteren tegen het bestaan van een absolute waarheid. Een dergelijk argument is op zich al de conclusie dat er een waarheid bestaat. Je kunt niet tegen de absolute waarheid argumenteren tenzij de absolute waarheid de basis van je argument is. Beschouw de volgende klassieke argumenten en uitspraken eens die worden gedaan door mensen die proberen tegen het bestaan van de absolute waarheid te argumenteren...

"Er bestaan geen absolute waarheden." Allereerst geeft de relativist aan dat er met absolute zekerheid geen absolute waarheden bestaan. Dat is een absolute uitspraak. De uitspraak is zelf een logische tegenstrijdigheid. Als de uitspraak waar is, dan bestaat er juist een absolute waarheid; dan zou het namelijk een absolute waarheid zijn dat er geen absolute waarheden bestaan.

"De waarheid is relatief." Ook dit is een absolute uitspraak die impliceert dat de waarheid met absolute zekerheid relatief is. Naast het eenvoudige feit dat dit een absolute uitspraak is, kunnen we voor de aardigheid toch eens even veronderstellen dat deze uitspraak waar zou zijn en dat "de waarheid relatief is". Alles zou dan relatief zijn, óók deze uitspraak! Maar als deze uitspraak relatief is, dan is de waarheid niet altijd relatief. Dat betekent dat absolute waarheden moeten bestaan, wat betekent dat de bovenstaande uitspraak onjuist is. Als je de logica consequent volgt, dan zullen relativistische argumenten zichzelf altijd tegenspreken.

"Niemand kan weten wat de waarheid is, toch?" Met deze uitspraak wordt allereerst verkondigt dat niemand kan weten wat de waarheid is, maar tegelijkertijd worden de toehoorders gevraagd om de waarheid ervan te bevestigen.

"Niemand weet wat de waarheid is." Iemand die deze uitspraak doet, gelooft overduidelijk dat zijn uitspraak waar is.

Er zijn filosofen die werkelijk ontelbare uren zwoegend besteden aan het schrijven van dikke boekwerken over de "zinloosheid" van alle dingen. Maar we kunnen aannemen dat zij hun eigen teksten niet zinloos vinden! En er zijn filosofieprofessoren die hun studenten vertellen: "Geen enkele mening is superieur aan die van andere mensen. Er bestaat geen hiërarchie van waarheden of waarden. Elk standpunt is net zo geldig als alle andere. We hebben allemaal onze eigen waarheid." Vervolgens geven ze het werk van hun studenten verschillende rapportcijfers!


Waarheid of illusie,
teveel fantasie of een tunnelvisie, bewustzijnsverruiming of desillusie. Iedereen schrijft zijn eigen verhaal hier op aarde, leef je waarheid maar hou ten allen tijde zelf de regie.
Is er maar één absolute waarheid, of is waarheid illusie ? Iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid…


Fundamentele vraag:


Waarom valt een appel?


                           
en hoe zit dat in extreme situaties


Newton wist het niet, maar beschrijft ’t als een kracht,


                              
de zwaartekracht,


die massa’s onderling aantrekt.

  1. Tot snelheden groter dan de lichtsnelheid
  2. Wat doet licht o.i.v. zwaartekracht?


Einstein wist het ook niet, maar komt met een verbeterde

Zwaartekracht- theorie,


De Algemene Relativiteitstheorie


Absolute waarheid / Universele waarheid?

Absolute waarheid / Universele waarheid?